Losty icon

אבידה - תוכי קוקוטיל בצבע לבן

בעלי חיים

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 927 ימים
איפה אבד:
ירושלים
סיפור אבידה:
נאבד לנו קוקוטיל לוטינו צעיר באזור בית הכרם

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.