Losty icon

מציאה - מונופוד, חצובה (מתקן מעמד למצלמה)

אלקטרוניקה

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 1,016 ימים
איפה נמצא:
פארק איילון קנדה
תאור:
נמצאה ביער .

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.