Losty icon

מציאה - נמצא שעון במגרש כדורסל

שעון

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 915 ימים
איפה נמצא:
ספורטק, חיפה

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.