Losty icon

אבידה - בני החייל איבד ארנק שבתוכו נמצא חוגר

ארנק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
ארנק
מתי אבד:
לפני 951 ימים
איפה אבד:
קווים
451רמלה - תל אביב
סיפור אבידה:
בנסיעה מרמלה לתל אביב

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.