Losty icon

אבידה - חוגרון שחור עם רב קו תעודת שחרור וכרטיסי אשראי

ארנק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
חוגרון שחור רגיל
מתי אבד:
לפני 906 ימים
איפה אבד:
אגד
244רמת גן - רמלה
תאור:
חוגרון שחור עם רב קו תעודת שחרור וכרטיסי אשראי וכרטיס של קופת חולים מכבי
סיפור אבידה:
בשעה 10:45 - 11:00

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.