Losty icon

מציאה - בקבוק מים של המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן

בקבוק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
בקבוק מים של המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן
מתי נמצא?
לפני 948 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים
תאור:
בקבוק מים של המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.