Losty icon

מציאה - כרטיס צילום - נשכח במכונה שמול הכניסה

כרטיסים

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 835 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.