Losty icon

מציאה - כרטיס צילום - נשכח במכונה הימנית הקרובה לדלת

כרטיסים

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 774 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.