Losty icon

אבידה - תפילין - יצחק מלכי

תשמישי קדושה

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
תפילין - חאקי
מתי אבד:
לפני 880 ימים
איפה אבד:
קבר רשב"י, מירון
תאור:
אבד בקבר רשב״י ב 29 לאפריל 2019
סיפור אבידה:
ליד השירותים

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.