Losty icon

אבידה - כנור ניגרוני ושתי קשתות

כלי נגינה

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
כנור דגם ניגרוני ושתי קשתות של אנטולי קרופניק
מתי אבד:
לפני 862 ימים
איפה אבד:
ירושלים
תאור:
16 למאי אבד לי הכנור שלי.כנור שהינו כלי העבודה שלי .אני סטודנט למוסיקה באקדמיה למוסיקה. הכנור אבד לדעתי או באקדמיה או בנחלאות ברחוב נרקיס הכנור היה בתוך קייס שחור איתו היו תווים של מוסיקה. כל המוצא או יודע דבר יבורך ומבטיח שיבוא על שכרו תודה ים
סיפור אבידה:
16 למאי אבד לי הכנור שלי.כנור שהינו כלי העבודה שלי .אני סטודנט למוסיקה באקדמיה למוסיקה. הכנור אבד לדעתי או באקדמיה או בנחלאותברחוב נרקיס הכנור היה בתוך קייס שחור איתו היו תווים של מוסיקה. כל המוצא או יודע דבר יבורך ומבטיח שיבוא על שכרו תודה ים

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.