Losty icon

אבידה - חוגר בחוגרון ירוק

צבא

-

חוגר

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 776 ימים
איפה אבד:
אגד
244רמת גן - רמלה
סיפור אבידה:
בסביבות 7 וחצי בצד הקדמי של האוטובוס

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.