Losty icon

אבידה - תיק צד ירוק זית

תיק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 714 ימים
איפה אבד:
דן באר שבע
8באר שבע - יהושע חנקין (תחנה מרכזית) - באר שבע - התלמוד 32 (התלמוד / הזוהר)
תאור:
בפנים קייס לאוזניות טבק ומטען נייד
סיפור אבידה:
בשעות הבוקר שעה 8

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.