Losty icon

אבידה - תיק גב ירוק\כחלחל בתוכו היה תפילין בתפידנית

תיק

טרם נמצאה התאמה
מתי אבד:
לפני 683 ימים
איפה אבד:
חרב לאת
תאור:
תיק גב ירוק\כחלחל בתוכו היה תפילין בתפידנית. איבדתי אותו בתוך אוטובוס הסעות עם נהג בשם נתי. כנראה מישהו אחר אסף אותו מהאוטובוס ביום אחר כי לאחר כמה ימים הוא כבר לא היה שם
סיפור אבידה:
אותו בתוך אוטובוס הסעות עם נהג בשם נתי. כנראה מישהו אחר אסף אותו מהאוטובוס ביום אחר כי לאחר כמה ימים הוא כבר לא היה שם

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.