Losty icon

אבידה - נאבדה מזוודה

אחר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
מזודה
מתי אבד:
לפני 772 ימים
איפה אבד:
אגד
947ירושלים - חיפה
תאור:
מזודה אפורה בעלת ארבע גלגלים בגודל קטן. המזודה מכילה דברים מאוד יקרים לבעליה.
סיפור אבידה:
בקו אוטובוס 947 היוצא מירושלים בשעה רבע לשמנה בערב. המזוודה נשכחה בתא המטען.

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.