Losty icon

מציאה - מפתחות

מפתחות

טרם נמצאה התאמה
מתי נמצא?
לפני 498 ימים
איפה נמצא:
482 33, הרצליה, ישראל
תאור:
נמצאו מפתחות בהרצליה בצומת הרחובות: הרב קוק ובן גוריון. יימסרו לפי סימני זיהוי. קובי 053-5321609

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.