Losty icon

מציאה - חולצה משובצת

אחר

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
חטלצה דקה משובצת
מתי נמצא?
לפני 376 ימים
איפה נמצא:
הספרייה הלאומית, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.