Losty icon

מציאה - נמצא תכשיט

תכשיטים

-

צמיד

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
ימסר כנגד 2 סימנים בלבד
מתי נמצא?
לפני 354 ימים
איפה נמצא:
רחוב הלל, ירושלים

במידה והפריט תואם לפריט שאיבדתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המוצאים.