Losty icon

אבידה - תיק צד

תיק

טרם נמצאה התאמה
דגם או סוג:
תיק קטן צבע שחור עם ארנק בפנים
מתי אבד:
לפני 76 ימים
איפה אבד:
אגד
55ירושלים - הרב אברהם דוד רוזנטל (רוזנטל/כנפי נשרים) - ירושלים - משה זקס 4 (זקס/שמואל הנביא)
תאור:
שחור

במידה והפריט תואם לפריט שמצאתם, לחצו על כפתור הדרישה, כדי ליצור קשר עם המאבדים.