Losty icon

תקנון, תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "losty.co.il" (להלן: "האתר" ו/או "לוסטי"), שבבעלותו ובניהולו של סרגיי פנצ'נקו, כתובת למשלוח דואר: ארלוזורוב 27 ברמת גן, דוא"ל: admin@losty.co.il.

האתר מהווה פלטפורמה וירטואלית אשר מקשרת בין אנשים שאיבדו חפצים לבין מוצאי אבדות שרוצים להחזירן לבעליהן. האתר יכלול רשימות של החפצים אשר דווח לו כי אבדו ולא נמצאו, כך שיהיה באפשרות הבעלים לבצע חיפוש החפץ שאבד ובאפשרות מוצא האבדה למצוא את בעליה. במידה ולא נמצאו החפץ או הבעלים בעמוד הרלוונטי, יהיה באפשרות המשתמש להוסיף את פרטי החפץ למאגר האתר.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע הזמנת שירות, הנך מצהיר כי גילך הינו 16 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  1. "אתר האינטרנט" או "האתר" – ""losty.co.il ו/או אפליקציית Losty  ו/או נציגיהם, ו/או מנהליהם ו/או הנהלת האתר והאפליקציה ו/או כל מי שפועל מטעם.
  2. "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר.
  3. "החפצים", "הפריטים" – כל חפץ ו/או פריט ו/או בעל חיים אשר אבד ו/או נמצא.
 2. רישיון שימוש מוגבל
  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
  2. ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה ולהבהיר לו כי הוא מחויב על-פיהם.
  3. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  4. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  5. האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  6. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 3. הגבלת אחריות האתר
  1. המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו.
  2. האתר מקבל המידע מצדדים שלישיים ומפרסמם ללא בדיקתו.
  3. כל התכנים אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של הכותב, שאינו האתר, ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל ענין משפטי ו/או מקצועי ו/או חשד לעניין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.
  4. האתר הינו פלטפורמה מקוונת המאפשרת למשתמשים להעלות תכנים, האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום). האתר לא בודק את המשתמשים ודיווחיהם, ואיננו נושאים באחריותם לפרסומים.
  5. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  6. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
  7. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 4. שירותים המוצעים על ידי האתר
  1. האתר מספק פלטפורמה מקוונת אשר מסייעת לקשר בין מוצאי האבדות לבעליהן.
  2. רשימה של כל החפצים שנמצאו, תהיה ממוקמת בעמוד "רשימת מציאות", שבו יינתן מידע אודות אותו הפריט (להלן: "רשימת מציאות").
  3. רשימה של כל החפצים שאבדו, תהיה ממוקמת בעמוד "רשימת אבדות", שבו יינתן מידע אודות אותו הפריט (להלן: "רשימת אבדות").
  4. על מנת להכניס תוכן לאתר (לשמור אבדה או מציאה ולנהל את התכנים אשר נשמרו על ידך) על המשתמש יהיה להירשם לאתר. המשתמש יוכל לעשות זאת באמצעות רשתות חברתיות (כגון: ג'ימייל או פייסבוק) או ליצור חשבון חדש.
  5. לצורך הכנסת פריט למערכת יהיה על המשתמש למלא שאלון בו יידרש למסור פרטים אודות החפץ. במידה וקיים חפץ דומה במערכת האתר, יבוצע קישור בין מוצא האבדה לבעלי החפץ.
  6. לאחר ביצוע הקישור, או לחלופין לאחר יצירת קשר של אחד מהצדדים עם הצד השני, ייפתח חלון שיח פרטי בין שני המשתמשים.
  7. מוצא האבדה יעביר לבעלי החפץ הפוטנציאלי, מספר שאלות מזהות אודות החפץ לצורך אישור כי אכן הינו בעליו.
  8. ביצוע האימות, כי מי שזיהה עצמו כבעלי החפץ אכן בעליו, הינו לפי שיקול דעתו של מוצא האבדה בלבד, ואין האתר נושא בכל אחריות בעניין הבעלות.
  9. לאחר ביצוע האימות ייקבעו הצדדים את דרך מסירת החפץ לבעליו דרך חלון השיח הפרטי.
 5. מדיניות פרטיות
  1. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  2. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  3. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  4. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  5. האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
  6. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
 6. בעלות בקניין הרוחני
  1. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  2. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  3. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  4. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 7. דיווח על שימוש לרעה
  1. אם נתקלת בשימוש לרעה באתר, פרסום שגוי או פוגעני או כל פעולה אחרת שאינה חוקית, אנא פנה למנהל האתר בדוא"ל: admin@losty.co.il ודווח על כך.
 8. עדכון תנאי ההתקשרות
  1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  2. כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
 9. שיפוי
  1. הנך מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או כל חוק אגב השימוש באתר.
  2. כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, האתר יהיה זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 10. מקום השיפוט
  1. 10.1.כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 11. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  1. 11.1.כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בפועל עם אישור מסירה בכתובת: ארלוזורוב 27 ברמת גן, דוא"ל: admin@losty.co.il.
  2. 11.2.המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  3. 11.3.דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 5 ימי עסקים מן המשלוח.